Activiteiten Maassluis

Wellness Center Maassluis

Kies voor Sport activiteiten van Wellness Center Maassluis

Cursus aikibudo (jan.)

Wellness Center Maassluis

Locatie:

Maasweg 8a-10a

Aanvang:

12 januari 2021

Cursus streetdance (jan.)

Wellness Center Maassluis

Locatie:

Maasweg 8a-10a

Aanvang:

12 januari 2021

Thai Boksen (jan.)

Wellness Center Maassluis

Locatie:

Maasweg 8a-10a, 3144 DA, Maassluis

Aanvang:

12 januari 2021